Vælg en side

Lines Blog

Julekalender – 21. december

Julekalender – 21. december

KVINDELIG IVÆRKSÆTTER

Jeg drømmer om, at Varde kommune bliver de små og mellemstore virksomheders foretrukne kommune. En af vejene til at blive det, er ved at understøtte kommunens iværksættere. Vores kommunes beliggenhed længst mod vest gør, at vi ikke er specielt attraktive for store, internationale virksomheder, som har mange ind- og udgående produktionsmaterialer. Vi kan til gengæld noget andet her længst mod vest: Vi kan samarbejde! Og vi kan se muligheder. Og det skal vi udnytte endnu mere. For det giver mange små virksomheder – og det giver mange arbejdspladser. Når vi kan købe ydelser ved hinanden, holder vi hinanden i live. Og det kan vi godt gøre endnu mere af.

I dag mødes jeg med Sisse Ingeberg, der for nogle år siden opsagde sit job for at starte caféen Ella’s Coffeshop. Jeg taler med Sisse om, hvorfor hun skiftede spor i sin karrierer, og hvilke erfaringer hun har gjort sig. Lyt med her.

I Varde tilbyder vi i dag hjælp til iværksættere igennem ProVarde. Her kan man få sparring og hjælp til at skabe kontakt til mulige samarbejdspartnere. For mig at se er det bydende nødvendigt, at vi fastholder den gode service. For det er en af vejene til at sikre, at der bliver ved med at være arbejdspladser i Varde kommune også i fremtiden.

Desuden er der også mulighed for at deltage i netværk drevet af frivillige – for eksempel Kvinder og Karrierer, som ofte sætter fokus på iværksætteri og muligheder og udfordringer for selvstændigt erhvervsdrivende kvinde.

Lad os sammen puste til drømmene. Og husk, hvad Sisse siger: Vi skal turde stå på usikker grund en gang imellem
Se videoen her
.
🎄Glædelig 21. december🎄
Julekalender – 20. december

Julekalender – 20. december

HVEM SYNES LINE SKAL VÆRE BORGMESTER?

Jeg brænder for udvikling af Varde kommune, og derfor vil jeg virkelig gerne vælges som Venstres spidskandidat ved Venstres opstillingsmøde den 25. januar 2021. Jeg er så heldig, at der også er andre end mig, der synes, jeg skal være borgmester. Her kan du se et udsnit af dem.

Hvis du gerne vil vide mere om mig, eller hvis du synes, der er nogen, der skal lære mig at kende, må du endelig sige til. Jeg stiller gerne op til virtuelle sammenkomster. Tak for støtten og arbejdet til alle jer, der arbejder sammen med mig.

🎄Glædelig 19. december🎄

Julekalender – 19. december

Julekalender – 19. december

KVALITETSUDDANNELSER

I dag har jeg sat fokus på uddannelser i vores nærområde.

FNs Verdensmål 4 hedder ”Kvalitetsuddannelser” og dækker over visionen: ”Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring,” og det er i mine øjne et af de vigtigste verdensmål, fordi det er et mål, der giver mening at arbejde med overalt i hele verden. For mig handler det – igen – om frihed. Det skal være muligt at vælge den uddannelse, som sætter os hver især i stand til at få et job med det indhold, som vi ønsker.

Jeg har talt lidt med Ulla Tørnæs , som er uddannelsesordfører for Venstre, om behovet for flere af de klassiske, lange uddannelser i Esbjerg, for at der bliver et bredt og varieret udbud af uddannelser i vores nærområde. Der skal være uddannelser til de, der gerne vil have en erhvervsuddannelse, ligesom der skal være til de, der gerne vil have en lang, klassisk uddannelse. For det betyder noget for vores områdes bosætning, at de unge kan se, at der er en fremtid for dem i deres nærområde – uanset om de drømmer kort eller lang uddannelse. Desuden betyder det også noget for et studiemiljø, at der er mange og forskellige typer studerende.

Du kan høre her, hvad Ulla og jeg talte om, da vi ”mødtes”. Lyden er desværre ikke så god, fordi vi måtte nøjes med at mødes over internettet.

🎄Glædelig 19. december🎄
Julekalender – 18. december

Julekalender – 18. december

GRUPPEFORMAND

I dag skal jeg for sidste gang i år til gruppeformandsmøde. Her skriver jeg lidt om, hvad gruppeformandskredsen beskæftiger sig med, og hvad min holdning til Venstres samarbejde med de øvrige partier er.

I gruppeformandskredsen træffer vi ingen beslutninger, men beskæftiger os med praktiske anliggender, som f.eks. at koordinere rækkefølge for temaer, der skal behandles i Byrådet og drøfte, hvordan vi samarbejder i Byrådet. Lige så snart, der er noget, der skal træffes beslutning om, eller der er behov for finansiering, bliver sagerne flyttet over i et udvalg og Byrådet.

Som Venstres gruppeformand er min opgave at repræsentere Venstre, fremlægge vores holdninger og forhandle på mandat fra Venstre-gruppen. For at have opbakning til at navigere som gruppeformand, sørger jeg efter bedste evne for at sprede informationer ud til gruppen og afklare holdninger, hvis det handler om noget, vi ikke tidligere har behandlet. Det gør vi på gruppemøderne og i løbende samtaler.

Jeg står for en linje, hvor Venstre søger bredest mulige aftaler og forlig. De forhandlinger, som jeg har siddet med i, har resulteret i brede aftaler med store flertal. Når det for mig er vigtigt at have gode forhold til de andre partier og om muligt indgå brede aftaler, handler det bl.a. om at sikre borgerne imod ”høj bølgegang” af skiftende holdninger og tilgange. Brede aftaler sikrer, at der er mange byrådsmedlemmer, der står på mål for de vedtagne services og ydelser fra kommunen, og det giver en rolig og stabil drift. Det brede samarbejde handler også om at sprede magten og dermed muligheden for indflydelse, så mange byrådsmedlemmer føler ansvar og ejerskab til kommunens udvikling.

Vi er ikke altid enige. Bevares. Det er en del af præmissen for vores samarbejde, at vi kommer med forskellige holdninger. Men vi kommer alle sammen længst, når vi finder fælles løsninger. Det er borgerne i Varde kommune bedst tjent med.

🎄Glædelig 18. december🎄
Julekalender – 17. december

Julekalender – 17. december

JOBCENTER

I dag er der møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, og derfor vil jeg gerne fortælle lidt om min interesse for området.
Arbejdsmarkedsområdet bliver af og til vurderet som et område, hvor der ikke er plads til meget politik men blot plads til administration og forvaltning. Jeg kunne ikke være mere uenig.

For mig er en god og menneskelig styring af arbejdsmarkedsområdet både en investering i mennesker, en sikring af en ansvarlig økonomi i kommunen og en opgave, der kun kan lykkes i samarbejde med erhvervslivet.

At have et job er en del af vores identitet som mennesker. Det gør noget ved os, at vi ved, at der er noget, vi er gode til. Det gør også noget ved os at være på arbejde sammen med andre mennesker. Vi får et tilhørsforhold. Og vi får frihed i vores liv, når vi tjener vores egen løn.
Det er også en sikring af en ansvarlig kommuneøkonomi, når vi sørger for ordentlig, imødekommende og rammesættende behandling for de borgere, der er i kontakt med Jobcentret. Langt de fleste er ikke kommet i kontakt med Jobcentret af lyst. Derfor bliver opgaven også på bedste vis at hjælpe borgerne fri af Jobcentret i det omfang, det er muligt. Under alle omstændigheder fortjener alle borgere, der kommer i kontakt med Jobcentret en ordentlig og imødekommende behandling.

Det er ikke en dans eller en fornøjelse at være tilknyttet Jobcentret. Det skal det heller ikke være. Når man for en stund lever helt eller delvist på samfundets regning, er det naturligt, at der følger nogle forpligtelser med. Derfor vil ressourcestærke borgere, der af en eller anden grund i kortere eller længere tid står uden arbejde, også hurtigt forsøge at komme ud af Jobcentrets indflydelse. Og det er også sådan, det skal være: De, der selv kan finde job, er forpligtet til selv at gøre sig selvforsørgende. Til gengæld er der også borgere, der er udfordret af andre ting i livet end mangel på arbejde – som f.eks. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse – som har brug for mere støtte, vejledning eller indsats for at kunne være i kontakt med arbejdsmarkedet. Her er målet ikke kun koblet til at sikre kommunen en ansvarlig økonomi, men er lige så meget et spørgsmål om at give et menneskeliv indhold og mening. Derimellem ligger der naturligvis tusindvis af unikke skæbner og situationer, som hver især skal behandles individuelt, retfærdigt og omsorgsfuldt.
Arbejdsmarkedsområdet er muligheden for arbejdspladser til os borgere. Arbejdspladserne ligger bl.a. i virksomheder, og dermed bliver erhvervslivets muligheder for at udvikle sig også et anliggende, der har tråde ind på arbejdsmarkedsområdet. Som arbejdsmarkedsudvalg er vores opgave at medvirke til et velfungerende arbejdsmarked. Det betyder, at vi skal medvirke til, at virksomhederne kan skaffe de medarbejdere, som de har brug for. Kommunen og virksomhederne har altså en fælles interesse i at få borgere og medarbejdere til at matche med virksomhedernes behov.

Arbejdsmarkedet er et af de mest spændende områder at arbejde med. For det betyder noget for rigtigt mange mennesker. Det betyder meget for vores kommunekasse. Og det betyder noget for vores erhvervsliv. Og derfor handler det i høj grad om politik.

Jeg glæder mig til endnu et godt møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

🎄Glædelig 17. december🎄
Julekalender – 16. december

Julekalender – 16. december

FORENINGER

Jeg har været spejderleder og gymnastikinstruktør i en stor del af min ungdom. Det har lært mig meget om, hvilken betydning frivillige ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer har for et lokalsamfunds aktiviteter og sammenhæng.

Mest lærte jeg som grøn pigespejder. Fordi jeg her fik øjnene op for foreningen som et lille spejl på samfundets formelle demokrati. Den nysgerrighed, som det affødte, blev endnu mere fodret, da jeg repræsenterede spejderne i styrelsen og som næstformand for DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, som er paraplyorganisation for mere end 70 børne- og ungdomsorganisationer.

Det er en af grundene til, at jeg er optaget af foreningers vilkår og ungdommens aktive deltagelse i demokratiet: De bærer kimen til fremtidens demokrati. De unge, der bliver vist tillid, og som får mulighed for at udfolde sig og påvirke udviklingen i en forening, lærer også, hvordan man sidenhen kan arbejde for at ændre på samfundet. Foreningerne fungerer som små samfund, hvor vedtægterne udgør love, og generalforsamlingen som den højeste myndighed fungerer som en folkeafstemning for medlemmer.

Jeg synes, at det er vigtigt, at vi sørger for gode rammer for foreningerne i kommunen. Fordi de er demokratiets vugge. Og fordi foreningerne løser opgaver, som professionelle ikke kan løse. Civilsamfundet bliver stærkt og trives, når foreningerne trives. Det skal vi gøre os umage for at påskønne og understøtte.

I Varde er vi heldige at have så mange, forskellige foreninger spredt ud over hele kommunen, spredt ud over forskellige interesser og henvendt til forskellige aldersgrupper. Tak til alle instruktører, ledere og bestyrelsesmedlemmer for at drive disse små demokratier.

Hvilke foreninger har gjort en forskel i dit liv?

🎄Glædelig 16. december🎄
Julekalender – 15. december

Julekalender – 15. december

TURISME

 

Jeg er optaget af, at vi fortsat er opmærksomme på, hvordan vi tjener vores penge. For det er trods alt dem, vi bruger til at betale vores regninger med. Sådan er det også for kommunen. Jeg optaget af, hvordan kommunens borgere kan blive ved med at tjene penge.

En af de ting, vi i Varde kommune tjener penge på, er turisme. Både forstået på den måde, at de virksomheder, der sælger varer og ydelser direkte til turisterne, tjener penge. Men også indirekte tjener vi penge på f.eks. renovering af sommerhuse, vedligeholdelse af oplevelsessteder, mv.

Turismen og beboere skal kunne trives side om side. Derfor skal vi for det første passe på ikke at blive for forhippede på at tælle antallet af overnatninger. For det andet skal vi finde en måde at drive turisme på, så man som borger stadig har lyst til at hjælpe turister og virke imødekommende over for dem. Vi skal være stolte af at have noget af Europas bedste turisme.

Vi skal gøre os attraktive. Det koster muligvis lidt – men det skal vi turde investere for at hæve kvaliteten og dermed også muligheden for at tage højere priser. En måde at gøre sig mere attraktiv på er ved at sørge for, at de mest basale behov kan dækkes. Det skal være muligt at komme på toilet inden for en rimelig afstand for turisterne, der bruger de mest besøgte strande. Ligesom det også skal være muligt at komme af med sit affald, så det ikke ligger til gene for andre turister. Vi er nødt til at investere lidt mere i at fremstå meget lækre og attraktive, hvis vi ønsker at tjene lidt mere på turisterne.

Vi skal desuden blive bedre til at finde måder at tjene penge på turisterne. Vi skal ikke nødvendigvis have flere turister. Vi skal bare tjene mere på hver af turisterne. Det kan vi f.eks. gøre ved at pakke oplevelser på en måde, så det er let for turisterne at få de oplevelser, som de er interesseret i. Mange turister kommer her f.eks. med børn. Men hvis de skal finde ud af, hvilke aktiviteter og oplevelser, der er i området, som henvender sig til børn, skal de stort set selv finde stederne og købe billet fra sted til sted. I stedet kunne en turist-agent have samlet og formidlet den viden for derefter at sælge den samlede pakke til turisterne. Og det kunne måske endda have været gjort, inden turisten kom til området. Bare ét forslag – mange andre (og bedre) kunne sikkert have været bragt frem.

Jeg er sikker på, at vi kommer til at leve af og med turismen i mange år. Ikke mindst fordi Danmark er kendt for god hygiejne og sikkerhed – og det bliver mere og mere vigtigt for de europæiske turister. Vi skal finde gode måder at leve sammen med turisterne på. For de er noget af det, vi tjener vores penge på.

Her har jeg samlet lidt af mine billeder fra Varde kommune. Der er ikke noget at sige til, at turisterne gerne vil komme her 🙂

 

🎄Glædelig 15. december🎄
Julekalender – 14. december

Julekalender – 14. december

LEDELSE

 

I dag skal jeg være eksaminator for et af mine hold på Diplomuddannelsen i ledelse. Det har fået mig til at tænke lidt over, hvorfor jeg er så optaget af ledelse og udvikling af god ledelse.

Jeg har arbejdet med ledelse, siden jeg som 14-årig pigespejder var på mit første ledelseskursus. Jeg husker tydeligt min aha-oplevelse, da det gik op for mig, at der fandtes teknikker og metoder til at udføre ledelse. Den nysgerrighed, som det affødte, har jeg båret med mig lige siden.

I dag arbejder jeg med at uddanne og udvikle ledere i private virksomheder og offentlige organisationer. Jeg brænder for ledelse og udvikling af ledelse, fordi det er en af vejene til at skabe bedre tilværelser for mange mennesker. Enhver person ved, hvor stor betydning ledere har for medarbejderes trivsel. Tænk bare på den bedste og den dårligste leder, du har haft i dit liv. Hvis du har det lige som mig, får du ondt i maven, når du tænker på den dårligste leder. Den dygtige leder giver til gengæld en helt anden fornemmelse af ro, tillid og fornøjelse.

Ledelse er for mig at tage ansvar. Jeg synes, at vi oplever alt for mange ledere, der gerne vil være ledere af navn men ikke af gavn. Det forstår jeg sådan set godt – der er vel også noget prestigefyldt i at sige, at man arbejder som leder? Men ledelse er ikke lutter lagkage for at sige det mildt. Ledelse er at tage ansvar! Smøge ærmerne op, tage fat, gå forrest, få beskidte hænder, rydde op og så i øvrigt huske at være en loyal holdspiller undervejs. Ikke mere håndvasksledelse, tak! (Og hvis en vittig sjæl her tænker: Ja, ja, det er godt med hende – hun er politiker, så hun klarer selv håndvasken, så forstår jeg det godt. For det synes jeg desværre, vi har set alt for meget af på det seneste. I min optik er politikere – og herunder jeg selv – også en slags ledere. Og derfor gælder det samme for politikere og dermed også mig! Jeg er klar til at tage fat og tage ansvar – og jeg tager også opvasken, når festen er slut.)

Ledelse er også at skabe mening. Vores liv, hverdag og vores arbejde består efterhånden af så mange komplekse sammensætninger, at ingen af os står med en opgave fra A til Z. Og derfor kan vi miste målet af syne, hvis vi ikke har dygtige ledere, der kan sætte tingene i sammenhæng. Sådan er det også for en kommunes ledere, der ikke blot skal skabe mening for medarbejderne, men som også må kunne skabe mening for borgere, der ikke nødvendigvis kan se den større sammenhæng i alle kommunens beslutninger.

Ledelse er dynamisk og er ikke ens i alle sammenhænge og tider. Ledelse er ikke det samme i to forskellige virksomheder. Det er heller ikke det samme i år som for 20 år siden. Hver tid og hver organisation har behov for sin ledelse. Og derfor skal ledelse og ledere også udvikle sig. Ellers ender det med, at lederen og dermed organisationen ikke kan modsvare de behov, som omgivelserne kræver.

Når jeg i dag skal have mine ledelses-studerende til eksamen håber jeg, at de har fået nysgerrigheden med. For den holder ledelse levende.

🎄Glædelig 14. december
Julekalender – 13. december

Julekalender – 13. december

BÆREDYGTIGE LOKALSAMFUND

Varde er en landkommune med meget landbrug, mange små lokalsamfund og et par enkelte større byer. Det er lige som det skal være.

Men det giver os nogle udfordringer, som vi i fællesskab skal løse:

Lokalsamfundene må være aktive og inkluderende for at virke interessante for andre at flytte til. Og lokalsamfundene har behov, at der er nogle, der flytter til – for vi vil også gerne bevare vores skoler, børnehaver og købmænd i de små lokalsamfund. Så vi har brug for, at der bliver ved med at være en fornuftig blanding af unge, gamle og alt derimellem.

Kommunen skal understøtte byer og lokalsamfundenes udvikling. Det gør kommunen bl.a. med udviklingsplaner. Her er det lokalsamfundene, der sidder i førersædet og planlægger, hvordan man gerne vil have at sit lokalsamfund udvikler sig. Kommunen godkender udviklingsplanerne, og giver derved samtykke til at medvirke til, at udviklingsplanen lykkes.

Aktive og bæredygtige lokalsamfund er nødvendige i Varde kommune. Vi har heldigvis mange aktive og bæredygtige lokalsamfund i Varde kommune, og det kan vi være stolte af. Og det er også derfor, at ildsjæle er så vigtige. Uden ildsjæle – ingen aktiviteter i lokalsamfundene. Tak til alle, der på en eller anden måde bidrager til at holde gang i lokalsamfundene og byerne!

Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi skal hele tiden tænke i, hvordan vi kan blive ved med at puste til mere aktivitet og mere fællesskab. Jeg har ikke de vises sten til at holde gryden i kog. Men jeg synes, at det er vigtigt. Og derfor vil jeg også gerne høre, hvis du har du idéer til, hvordan vores byer og lokalsamfund kan blive mere aktive og bæredygtige.

Vi bor i Næsbjerg, som er et særdeles aktivt og bæredygtigt lokalsamfund. På lørdagens gåtur satte jeg linsen på lidt af det, som ildsjæle har af betydning for vores by. Du kan se kollagen her.

Vil du vise mig, hvad ildsjæle og frivillige betyder for din by?

🎄Glædelig 13. december🎄
Julekalender – 12. december

Julekalender – 12. december

RENT VAND

Varde er ved at løbe tør for rent drikkevand.

Derfor har skiftende forsyningsselskaber de sidste 30 år ledt efter nye forsyninger.

Og nu er det lykkedes 😊 I Vittarp ligger et stort og uberørt vandmagasin. Vandet er rent og godt – aldrig rørt eller påvirket af mennesker.

Der er bare den hage ved det, at disse ”BNBO’er” – altså Borings Nære Beskyttelses Områder skal beskyttes mod pesticider. Derfor må den konventionelle landmand, Jesper Arnth, også en tur i tænkeboks, da det viser sig, at kildefeltet ligger under hans marker.
Se videoen og høre Jesper fortælle, hvad det kommer til at betyde for ham at have et kildefelt liggende under hans mark.

(Larmen i baggrunden stammer fra et test-vandværk, der er sat op for at analysere vandet)

På videoen er det tydeligt at høre, at jeg ikke er landmand (det indser jeg desværre først, da jeg har rost Jespers marker for være pæne…). Sådan er det: Jeg er ikke landmand. Men jeg vil gerne forstå de vilkår, muligheder og udfordringer, som andre end jeg selv møder. Det er derfor, jeg mødes med Jesper. Det er min indstilling til at bedrive politik: Jeg skal forstå de vilkår, som andre har, og derfor vil jeg gerne ud og opleve dem. Hvis der er en virksomhed eller nogle borgere, hvis vilkår og rammer du synes, jeg skal lære at kende, er du altid velkommen til at invitere mig til et visit.

Mange tak til Jesper Arnth for at medvirke i videoen og for at stille sin viden til rådighed for mig!

Du kan se video her 

🎄Glædelig 12. december🎄