Vælg en side
Støt mig i at blive genvalgt til byrådet

Støt mig i at blive genvalgt til byrådet

Jeg valgte at stille op til valget af spidskandidat i Venstre, fordi jeg mente, at jeg havde meget at byde på for den videre udvikling af Varde kommune.
Det mener jeg stadig, at jeg har, og jeg synes, at det er blevet endnu mere vigtigt at give en stemme til vækst drevet med viden, udvikling og dialog

Derfor genopstiller jeg til byrådet ved KV21, og jeg har brug for støtte til min valgkamp.
Ethvert beløb – stort som småt – bliver værdsat!

Du kan indbetale beløbet til Næsbjerg-Rousthøje Venstre enten på konto 5982  8000006 eller på MobilePay 31717288 til vores kasserer Carsten Mølholm

Eksempelvis koster:

  • 1 valgplakat: 25 kr.
  • 1 m2 banner: 150 kr.
  • 1000 foldere: 500 kr.
  • 1 annonce i ugeavisen: 2750 kr.

Reglerne for støtte:
I reglerne om partistøtte og private bidrag fastsættes der årligt en beløbsgrænse. Denne grænse fastsættes af Indenrigsministeriet. I 2021 er grænsen for private og anonyme bidrag forhøjet til 21.900 kr. Beløb over denne grænse skal offentliggøres.

 

Energiøen – en gylden mulighed for Varde Kommune

Energiøen – en gylden mulighed for Varde Kommune

Læserbrev i Jydske Vestkysten skrevet sammen med Byrådskollega Peter Nielsen (V):

Med aftalen om en energiø i Nordsøen åbner der sig en gylden mulighed for Varde Kommune, hvis vi formår at løse en række opgaver med indsigt og koordinering og spille vores kort rigtigt og markant.

På den korte bane understreger det Varde Kommunes opgave med at gøre sig lækker som bosætningskommune for de personer, der gerne vil flytte til området som følge af en arbejdsplads i forbindelse med energiøen.

For erhvervslivet i Varde Kommune er Energiøen også godt nyt. For det første fordi det giver muligheder for nogle af virksomhederne i kommunen for at udvide sine nuværende aktiviteter med aktiviteter og produkter, der kan indgå i etablering og drift af energiøen. Ligesom det giver mulighed for, at nye virksomheder vil se det som attraktivt at placere sine aktiviteter i Varde Kommune.

Energiøen giver desuden udsigt for ungdommen til en fremtid i Vestjylland, hvor der er muligheder for spændende arbejde, uanset om man drømmer om en erhvervsuddannelse eller en lang videregående uddannelse eller noget derimellem.

På den lange bane strækker perspektivet i energiøen sig måske 50 år ud i fremtiden. Derfor skal vi også understøtte vores børns interesse i grøn omstilling og energi igennem skolegangen og uddannelsesvalg. Fordi det giver dem store muligheder for at være godt rustet til et job i Vestjylland i fremtiden.

Opgaverne kalder på en tværgående koordinering og indsats. Det kalder også på, at vi går i tæt samarbejde med de omkringliggende kommuner, så vi i fællesskab kan løfte opgaverne.

Sammen er vi stærke – bønder og akademikere

Sammen er vi stærke – bønder og akademikere

Læserbrev i Jydske Vestkysten den 28. januar 2021

Jeg synes, at der efter spidskandidat-valget i Venstre er tegnet et unødvendigt skarpt modsætningsforhold op imellem bønder og akademikere. Måske mest af mennesker uden for Venstre.

I Venstre er vi vokset ud af landbruget og liberale miljøer i byerne. Bøndernes frisættelse kan vi genkende i Venstres ideologiske tankesæt om frihed, frisind og personligt ansvar. Det er vi mange, der har stor kærlighed til og arbejder for. Venstre er et bredt favnende parti.

Her i Vestjylland har vi en historik, der fortæller os, at vækst i landbruget vokser ud af viden og samarbejde. Sådan gjorde man i Hjedding i 1882. Sådan bør vi også gøre det i 2020’erne: Sætte os sammen og med viden videreudvikle vores kommune.

Jeg synes, at vi skal række ud til dem og det, som vi ikke forstår. Deri ligger udvikling af os selv som mennesker og af Varde som kommune.

Når jeg tænker, at modsætningsforholdet er destruktivt, handler det om vores kommunes fortsatte udvikling. Varde Kommune er en udpræget landbrugskommune. Det skal vi blive ved med at være. Men landbrugssektoren er under pres, og det er en bunden opgave at levere et mere klimavenligt landbrug. Viden og forskning er en forudsætning for videre udvikling og dermed vækst. Ligesom det var i 1882.

Jeg ser ikke et modsætningsforhold imellem landbrug, viden og forskning – bønder og akademikere. Jeg er ser et potentiale. Sammen er vi stærke. Sammen skaber vi udvikling.

Sammen er vi stærke – bønder og akademikere

Støt mig i at blive Venstres borgmesterkandidat

Den 25. januar beslutter Venstres medlemmer i Varde kommune hvem, der skal være Venstres borgmesterkandidat

Hvis du ikke er medlem af Venstre, kan du indmelde dig her:
www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem

Jeg håber, at du vil stemme på mig på en af følgende måder:

Digital afstemning
Som ved traditionel afstemning, blot på smartphone eller PC hjemmefra – starter kl. 19.

eller

Fremmøde
Foregår ved fremmøde på valgdagen i Horne Hallen mellem 13 og 17.
Foregår på papirstemmeseddel, hvor de opstillede kandidater angives i prioriteret rækkefølge.
Kræver ikke tilmelding.

Tak for din støtte 🙂

Hvem styrer landet?

Hvem styrer landet?

Det er paradoksalt og uansvarligt, at regeringen og Folketinget ikke har drøftet og forberedt efterårets tiltag for at undgå spredning af Corona.

Til hverdag holder medlemmerne af Folketinget og skiftende regeringer sig sjældent tilbage med at ville bedrive kommunalpolitik. Fra Christiansborg fastsættes antallet af møder, der skal afholdes med ledige; normeringerne i daginstitutioner; forældres muligheder for fravalg af madordninger i børnehaver, osv. Alt sammen emner, der burde aftales og styres lokalt.

Nu har vi virkelig behov for et Christiansborg, der på bedste demokratiske vis har drøftet landets udfordringer som følge af Corona-pandemien og forberedt sig på udfordringerne. Vi har brug for et Christiansborg, der med en regering i spidsen, har forberedt sig på, hvordan vi nationalt vil håndtere danskernes sundhed og vores samfunds overlevelse igennem Corona-pandemien.

Men hvad får vi? Et Christiansborg, der med en egenrådig regering i spidsen, håndterer viden fra dag til dag. Et Christiansborg, der møder fuldstændigt uforberedte ind: Ingen har drøftet forskellige scenarier og muligheder; ingen har aftalt, hvilke tiltag der bliver udløst af hvilke situationer, og regeringen har ikke sørget for lovhjemmelen for et iværksat tiltag.

Med forlov: Kommunerne er fuldt kompetente til at styre kommunerne. Vil Christiansborg venligst tage sig af at styre landet? Det har vi brug for!

Kommunalvalg 2021

Kommunalvalg 2021

Som gruppeformand har jeg indflydelse på den førte politik, og det vil jeg fortsat gerne have. Derfor vælger jeg på min bestyrelses opfordring at arbejde for at få Venstre-medlemmernes opbakning til at blive spidskandidat ved kommunalvalget 2021.

Jeg valgte i sin tid at gå ind i politik, fordi jeg synes, at jeg har noget at byde på. Jeg arbejder hårdt, og jeg går til tingene med et åbent sind og nysgerrighed.

Som gruppeformand har mit politiske arbejde bygget på gode relationer. Jeg er vant til at forhandle og nå til enighed med egne partifæller og andre partier. Jeg har arbejdet som bindeleddet mellem Byrådsgruppen og både de andre politiske partier og Venstres medlemmer. Og jeg har kendskab til samtlige politik-områder, fordi det har været en del af budgetforhandlingerne. Det er naturligt for mig at bringe det grundlag med i mit videre arbejde.
Jeg håber, at mange vil bakke op om mit kandidatur