Vælg en side

Læserbrev i Jydske Vestkysten skrevet sammen med Byrådskollega Peter Nielsen (V):

Med aftalen om en energiø i Nordsøen åbner der sig en gylden mulighed for Varde Kommune, hvis vi formår at løse en række opgaver med indsigt og koordinering og spille vores kort rigtigt og markant.

På den korte bane understreger det Varde Kommunes opgave med at gøre sig lækker som bosætningskommune for de personer, der gerne vil flytte til området som følge af en arbejdsplads i forbindelse med energiøen.

For erhvervslivet i Varde Kommune er Energiøen også godt nyt. For det første fordi det giver muligheder for nogle af virksomhederne i kommunen for at udvide sine nuværende aktiviteter med aktiviteter og produkter, der kan indgå i etablering og drift af energiøen. Ligesom det giver mulighed for, at nye virksomheder vil se det som attraktivt at placere sine aktiviteter i Varde Kommune.

Energiøen giver desuden udsigt for ungdommen til en fremtid i Vestjylland, hvor der er muligheder for spændende arbejde, uanset om man drømmer om en erhvervsuddannelse eller en lang videregående uddannelse eller noget derimellem.

På den lange bane strækker perspektivet i energiøen sig måske 50 år ud i fremtiden. Derfor skal vi også understøtte vores børns interesse i grøn omstilling og energi igennem skolegangen og uddannelsesvalg. Fordi det giver dem store muligheder for at være godt rustet til et job i Vestjylland i fremtiden.

Opgaverne kalder på en tværgående koordinering og indsats. Det kalder også på, at vi går i tæt samarbejde med de omkringliggende kommuner, så vi i fællesskab kan løfte opgaverne.