Vælg en side

Nu går 2020 på hæld. ”Gud ske lov”, fristes man til at tænke….
Nu håber jeg, at 2021 melder sin ankomst – sammen med Corona-vaccinerne – med det jævne og muntre, som jeg og måske du længes efter.

2021 kommer for mit vedkommende til at stå i valgenes tegn. Først spidskandidatvalget i Venstre og siden kommunalvalget. Det er på ingen måde jævnt. Det er nærmere højdepunkter. Men det er også muntert og virksomt. For valgkamp er en mulighed for at bekende kulør, drøfte synspunkter og holdninger. Det er en tid, hvor vi må forholde os til samfundets udfordringer og fremlægge vores tro på løsninger af dem.

Jeg har skrevet mig ind i kampen om at blive Venstres spidskandidat i Varde ved det kommende kommunalvalg, fordi jeg tror på, at jeg med mit virke kan videreføre og udvikle en kommune, hvor det er trygt og godt at bo og leve – hele livet.

Mit menneskesyn og samfundssyn er, at ingen er forpligtet over evne. Alle er dog forpligtet af evne. Og så med et øje på, at fællesskabet kan bære. Så kort kan jeg opsummere mit syn på mennesker og samfund: Det hele skal balancere i et fællesskab, hvor vi tager vare på dem, der har brug for at blive taget vare på, og de, der kan, bidrager efter bedste evne.

Som gruppeformand for Venstre har jeg stået for en linje, hvor Venstre har taget initiativ til dialog om fælles løsninger for kommunen. Den linje vil jeg fortsætte og udbygge. Fordi det giver holdbare løsninger, at mange tager ejerskab, og det kan kommunens borgere bedst være tjent med.

I stedet for et nytårsforsæt vil jeg her skrive lidt om, hvad jeg bl.a. vil arbejde for, hvis jeg bliver valgt som Venstres spidskandidat.

Jeg drømmer om, at Varde kommune bliver stedet, hvor små og mellemstore virksomheder trives. Det kræver, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde med de små erhvervsdrivende. Det er dem, vi har flest af i kommunen, og derfor skal vi blive rigtigt gode til at strukturere og udvikle samarbejdet. Det er vigtigt i sig selv, men også fordi det handler om at understøtte et velfungerende arbejdsmarked, hvor der er mange arbejdspladser, så vi der er erhvervsaktive, kan få et job her.

Kommunen er en stor organisation, som er ansvarlig for mange forskellige typer af service. Derfor er jeg opmærk på, hvordan vi kan tænke i større helheder for borgere og virksomheder. Det skal være let og enkelt at være i kontakt med kommunen. Og det kræver, at kommunen tør tage ansvar og hjælpe borger og virksomhed venligt og omsorgsfuldt igennem det kommunale system. Det betyder, at vi skal arbejde med smidige processer og samarbejde på tværs af organisationen.

Det er en national dagsorden, at Danmark skal have mere natur. Her skal vi være vakse ved havelågen. Det er oplagt at anvende de områder, der allerede er udlagt til andet end landbrug og de områder nærved. Her tænker jeg på Kallesmærsk hede og omegn. Det er lettest at oprette mere og vildere natur, hvor naturen allerede har gode forhold.

Som mor til et barn i børnehave og et barn i skole har jeg dugfriske oplevelser med at være forældre til børn, der nyder godt af kommunens services til børn. Jeg synes, der er meget, vi kan være stolte af. Men jeg mener også, at der stadig er ting, vi kan gøre bedre.

Jeg vil arbejde for, at vi kan fastholde skoler til de mindste børn, de steder hvor vi i dag har skoler, ligesom jeg vil undersøge, hvordan vi kan sikre større valgfrihed og mulighed for faglig stimulans for de største elever.

Foreningerne er demokratiets vugge. Foreninger er et spejl af samfundet. Derfor skal vi styrke foreningerne og den demokratiske base, som foreningerne er for mange unge. I foreningerne lærer de unge at tage ansvar. Ansvaret vokser sammen med de unge. Og derfor skal vi på den ene side sikre foreningerne gode rammevilkår og på den anden side drøfte med foreningerne, hvordan de fortsat kan tage del i den demokratiske dannelse.

Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord. Med enkelte højdepunkter. Sådan håber jeg, 2021 bliver.
Jeg håber og ønsker for os alle, at 2021 bliver vidunderligt år.

 

🎉🥂Godt nytår🎉🥂