Vælg en side

Som gruppeformand har jeg indflydelse på den førte politik, og det vil jeg fortsat gerne have. Derfor vælger jeg på min bestyrelses opfordring at arbejde for at få Venstre-medlemmernes opbakning til at blive spidskandidat ved kommunalvalget 2021.

Jeg valgte i sin tid at gå ind i politik, fordi jeg synes, at jeg har noget at byde på. Jeg arbejder hårdt, og jeg går til tingene med et åbent sind og nysgerrighed.

Som gruppeformand har mit politiske arbejde bygget på gode relationer. Jeg er vant til at forhandle og nå til enighed med egne partifæller og andre partier. Jeg har arbejdet som bindeleddet mellem Byrådsgruppen og både de andre politiske partier og Venstres medlemmer. Og jeg har kendskab til samtlige politik-områder, fordi det har været en del af budgetforhandlingerne. Det er naturligt for mig at bringe det grundlag med i mit videre arbejde.
Jeg håber, at mange vil bakke op om mit kandidatur