Vælg en side
Kommunalvalg 2021

Kommunalvalg 2021

Som gruppeformand har jeg indflydelse på den førte politik, og det vil jeg fortsat gerne have. Derfor vælger jeg på min bestyrelses opfordring at arbejde for at få Venstre-medlemmernes opbakning til at blive spidskandidat ved kommunalvalget 2021.

Jeg valgte i sin tid at gå ind i politik, fordi jeg synes, at jeg har noget at byde på. Jeg arbejder hårdt, og jeg går til tingene med et åbent sind og nysgerrighed.

Som gruppeformand har mit politiske arbejde bygget på gode relationer. Jeg er vant til at forhandle og nå til enighed med egne partifæller og andre partier. Jeg har arbejdet som bindeleddet mellem Byrådsgruppen og både de andre politiske partier og Venstres medlemmer. Og jeg har kendskab til samtlige politik-områder, fordi det har været en del af budgetforhandlingerne. Det er naturligt for mig at bringe det grundlag med i mit videre arbejde.
Jeg håber, at mange vil bakke op om mit kandidatur
Man skal vælge sin leder med omhu

Man skal vælge sin leder med omhu

“Man skal vælge sin leder med omhu,” siger vi indenfor ledelse. Det gjorde jeg også, da jeg takkede ja til posten som gruppeformand for Venstre i Varde.
Jeg har et rigtigt godt samarbejde med Erik. Han og jeg er på mange måder et super makkerpar. Vi supplerer hinanden godt, samtidig med at vi går efter de samme mål: Frihed, fællesskab, udvikling og vækst. Erik er en god inspirator for mig, og jeg har lært meget af ham.
Nu har Erik valgt, at han skal noget andet. Det er jeg ked af. Jeg kommer til at savne vores samarbejde. Og jeg kommer til at savne vores snakke om stort og småt.
God vind med din videre færd, Erik Buhl Nielsen
Genvalgt som byrådskandidat 2021

Genvalgt som byrådskandidat 2021

Tak for tilliden som Næsbjerg-Rousthøje Venstre har vist ved at genvælge mig som byrådskandidat her til aften 🙏🏻

Efter 3 år som Venstres gruppeformand må jeg konstatere, at jeg om muligt brænder endnu mere for byrådsarbejdet og udvikling af Varde kommune, og jeg håber derfor, at vælgerne næste år giver mig mandat til at fortsætte arbejdet i Byrådet.

Som lokalpolitiker er det vigtigt for mig at have opbakning fra mit bagland, og det oplever jeg virkelig, at jeg har. Tak for det 🙏🏻 Jeg lover, jeg vil gøre mit bedste for at leve op til jeres tillid.

Der er ingen logik i politik

Der er ingen logik i politik

“Der er ingen logik i politik,” siger jeg nogen gange.Her er et af eksemplerne, som jeg refererer til, når jeg siger det. Varde kommune har et af landets laveste niveauer for ledighed, og vi får hurtigt ledige i job. Alligevel skal vi levere samme antal møder til ledige som andre kommuner. Og alligevel må vi ikke tage en del af møderne virtuelt. Selvom det ville være bedre for både nogle ledige borgere og for kommunen. Logikken? Jeg ser den ikke. Derfor er jeg glad for, at resten af udvalget var med på at sende brev til ministeren.

Lokalpolitikere ønsker svar: Hvorfor kan en mand med brækket ben ikke tale i telefon med jobcentret?